więcej niż właściwy język
☎ +31 40 212 23 21

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

 

Na tej stronie zamieściliśmy często zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie, pogrupowane według kategorii.

Pytania ogólne

Dlaczego Interlingo różni się od innych?

W Interlingo funkcjonują trzy działy: Tłumaczenia pisemne, Edukacja i Tłumaczenia ustne. Ponieważ te trzy działy wzajemnie się umacniają, gwarantujemy doskonałą jakość.

Dysponujemy odpowiednimi środkami, by dokształcać tłumaczy ustnych i pisemnych w naszej akademii. W ten sposób stale doskonalimy poziom ludzi i usług. Czyni to z Interlingo czołowe biuro tłumaczeń w Holandii.

Jaka filozofia kryje się za sloganem „Więcej niż właściwy język”?

Właściwy język powinien być poprawny gramatycznie i zrozumiały. Kluczem do sukcesu jest kontekst. Dzięki specjalizacji w komunikacji międzykulturowej uwzględniamy cechy kulturowe charakterystyczne dla danej grupy docelowej bezpośrednio w Państwa tłumaczeniu. W taki sposób otrzymują Państwo język, który nie tylko jest właściwy, ale nawet więcej niż właściwy.

Skąd mam wiedzieć, że mogę polegać na bezwarunkowym zaangażowaniu?

W Interlingo koncentrujemy się na powiększaniu sukcesów naszych klientów. W naszej naturze leży patrzenie z Państwa perspektywy. Państwo wyrażają swoje życzenie, my uważnie słuchamy, uwzględniając w sposób szczególny organizację i otoczenie, w jakich Państwo działają.

Państwa projekty tłumaczeniowe zawsze są prowadzone przez tego samego kierownika projektu i realizowane przez stały zespół tłumaczy. W ten sposób budują Państwo więź z Interlingo i grupą docelową, z którą się Państwo komunikują.

Tłumaczenia

Czy wszyscy tłumacze pracują w biurze Interlingo?

Nie wszyscy tłumacze pracują w biurze. I tak jest lepiej, ponieważ przy 1200 tłumaczach musielibyśmy dysponować niezłym metrażem!
Interlingo preferuje pracę z tłumaczami zewnętrznymi. W ten sposób możemy zagwarantować, że do każdego tłumaczenia zaangażujemy odpowiedniego specjalistę tłumaczącego na swój język ojczysty, co jest nadzwyczaj istotne dla jakości Państwa projektu. Współpracując z 1200 tłumaczami z całego świata, możemy wykonać dla Państwa każde zlecenie tłumaczeniowe w każdym języku i z każdej dziedziny.

Jak to możliwe, że jesteście specjalistami w tłumaczeniach technicznych?

Wynika to z faktu, że nasi tłumacze dysponują wiedzą z danej dziedziny. Wiemy, jak ważna jest spójność terminologii w Państwa branży. Spójność tę zapewniają nasze zaawansowane narzędzia, które niosą za sobą oszczędność kosztów i skracają termin realizacji. Ponadto niebagatelne znaczenie ma to, by nasz kierownik projektu przed rozpoczęciem zlecenia uzgodnił z Państwem definicje techniczne, tak aby zagwarantować zgodność systemów.

Jak to możliwe, że jesteście specjalistami w tekstach prawniczych?

Wynika to z faktu, że wiemy, jak ważne jest dokładne tłumaczenie zawartości dokumentu z uwzględnieniem systemu prawnego. Z tego względu pracujemy w profesjonalny sposób, stosując zasadę double native. Oznacza ona, że angażujemy tłumacza, którego językiem ojczystym jest język, w którym sporządzony został dokument przeznaczony do tłumaczenia. Nadzwyczaj istotne znaczenie ma przecież prawidłowe zrozumienie tekstu źródłowego. Tłumaczenie jest następnie poddawane korekcie wykonywanej przez tłumacza prawniczego, którego językiem ojczystym jest język docelowy, co zapewnia wykorzystanie właściwej znajomości danego systemu prawnego. Jedynie w taki sposób możemy zagwarantować odpowiednią jakość!

Jak to możliwe, że jesteście specjalistami w tekstach marketingowych i SEO?

Wynika to z faktu, że mamy świadomość, iż właśnie w tłumaczeniu tekstów marketingowych styl jest tak samo ważny jak poprawność gramatyczna. Państwa tekst musi być dobrze odbierany. Naszych tłumaczy cechuje inwencja językowa. Mogą przetłumaczyć Państwa slogan w tak trafny sposób, że również za granicą okaże się sukcesem. Nasi wyspecjalizowani tłumacze ujmą w tłumaczonym tekście wszystkie aspekty kulturowe grupy docelowej. Tłumaczenia SEO (optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych) muszą być krótkie i zwarte, jak również zawierać prawidłowe tłumaczenie ważnych dla Państwa słów kluczowych. Ważne jest przecież, żeby klienci mogli Państwa szybko znaleźć!

Jak to możliwe, że jesteście specjalistami w tekstach medycznych?

Podobnie jak w przypadku tłumaczeń prawniczych wszystkie tłumaczenia medyczne sprawdzane są przez specjalistę. Zrozumienie tekstu źródłowego oraz znajomość stosowanej terminologii mają przecież olbrzymie znaczenie. Stopień trudności tych tekstów jest bardzo wysoki, a my dysponujemy specjalistami niezbędnymi do przygotowania prawidłowego tłumaczenia medycznego.

Czy tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) jest lepsze od zwykłego?

Nie jest tak z definicji. Należy jednak zauważyć, że tłumacze przysięgli w Holandii po przejściu ścisłej procedury selekcyjnej zostają ujęci w rejestrze tłumaczy przysięgłych (Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers, RBTV). Jest to równoznaczne z tym, że tłumacz udokumentował swoje odpowiednie wykształcenie, że posiada doświadczenie w tłumaczeniach oraz regularnie uczestniczy w szkoleniach. Dotyczy to zwłaszcza tłumaczy prawniczych. Zaprzysiężenie nie jest warunkiem koniecznym do wykonywania zawodu tłumacza, a jedynie do opatrywania tłumaczenia pieczęcią. Istnieje wielu naprawdę dobrych tłumaczy, którzy dysponują rzetelnym wykształceniem, bogatym doświadczeniem we własnej dziedzinie, ale niebędących tłumaczami przysięgłymi. Są to np. tłumacze wyspecjalizowani w tekstach handlowych lub technicznych. Tłumaczenie strony internetowej czy instrukcji obsługi technicznej nie wymaga przecież poświadczenia. W takim przypadku wpis do rejestru RBTV nie jest koniecznością.

Czy zapewniacie legalizację tłumaczenia?

Z przyjemnością zadbamy o opatrzenie Państwa dokumentu apostille lub o jego legalizację. Poza poświadczeniem tłumaczenie może również być opatrzone klauzulą apostille. Poprzez umieszczenie apostille na tłumaczeniu potwierdzony zostaje podpis tłumacza przysięgłego. Dokonuje tego sąd okręgowy, w którym podpis tłumacza jest zarejestrowany. Wszystkie państwa, które przystąpiły do konwencji haskiej regulującej zasady używania apostille, mogą korzystać z opcji załączania klauzuli apostille.

Jeśli chcą Państwo wiedzieć, które kraje przystąpiły do konwencji haskiej, proszę skontaktować się z jednym z naszych kierowników projektu. Legalizacja polega na tym, że dokument musi zostać sprawdzony kolejno przez sąd okręgowy, w którym zarejestrowany jest podpis tłumacza, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Hadze oraz ambasadę danego kraju. Taki sposób działania stosuje się w przypadku, gdy dany kraj nie przystąpił do konwencji haskiej. W sprawie legalizacji mogą Państwo zwrócić się do Interlingo. Nasi kierownicy projektów chętnie służą radą i pomocą.

Czy pracujecie z translatorami?

Tłumaczenie to praca ludzka. Dlatego tłumaczenia wykonują ludzie. Tylko człowiek potrafi dostrzec kontekst i zbudować ładne oraz trafne konstrukcje zdań. Translatory coraz lepiej potrafią tłumaczyć słowa, ale nie oddają kontekstu, ponieważ tłumaczą słowo po słowie. Wynikiem takiej pracy są teksty o dość niespójnej treści, w których brak kontekstu i emocji. W Interlingo tłumaczymy z wyczuciem, głową i sercem.

Czy tłumaczenia wykonywane przez Google są poprawne?

Google Translate to translator z obszerną bazą słów. Niestety komputer nie jest w stanie rozpoznać, ani przetworzyć kontekstu. Z tego względu Google nie jest odpowiednim narzędziem do tłumaczenia tekstów. Tłumaczenie to praca ludzka, profesja, w której niezbędne jest wyczucie. Nawet w Google nie wynaleziono jeszcze komputera, który słuchałby głosu serca.

Skąd mogę wiedzieć, że Interlingo korzysta w tłumaczeniach z najbardziej zaawansowanych programów komputerowych?

Narzędzia CAT (computer-aided translation), czyli oprogramowanie wspierające proces tłumaczenia, są we współczesnej branży tłumaczeniowej nieodzowne. Programy te mają swój wielki wkład w zachowanie spójności stylu i terminologii w danym tekście i między tekstami. Z tego względu Interlingo przy każdym tłumaczeniu korzysta z narzędzi CAT. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w jakości tekstów. Jest uwidocznione również w ofertach i potwierdzeniach zleceń, które Państwo od nas otrzymują.

Czy do Interlingo mogę zwracać się także ze zleceniami w trybie ekspresowym?

Szybkość i krótki czas realizacji są nierozerwalnymi elementami naszego działania. Standardowa wydajność w zleceniu tłumaczeniowym w Interlingo to 2000 słów dziennie w danym języku. Jeśli zaistnieje konieczność szybszego wykonania tłumaczenia, konsultujemy z Państwem kwestię znalezienia najlepszego rozwiązania.

Dlaczego jesteście wdzięczni za przekazywanie informacji zwrotnej na temat wykonanego tłumaczenia?

Tłumaczenia mają czasem subiektywny charakter. Jeśli klient dostarczy nam informację zwrotną, będziemy mogli zadbać o to, by tekst był jeszcze bardziej zbieżny z jego zamierzeniami w zakresie komunikacji.

Ponadto troszczymy się o to, by uwagi te zostały uwzględnione w przyszłych projektach tłumaczeniowych. Dzięki informacji zwrotnej coraz lepiej wczuwamy się w Państwa przedsiębiorstwo, produkt, usługi i pracowników. W ten sposób Państwo sami w najwyższym stopniu przyczyniają się do sukcesu swoich tłumaczeń.

Tłumaczenia ustne

Czy mogę zabrać tłumacza w podróż służbową?

Wybierają się Państwo w delegację i chcieliby mieć tłumacza do swojej dyspozycji? Żaden problem. Tłumacz może jechać z Państwem z Holandii do kraju docelowego. Możliwe jest także zaangażowanie tłumacza już na miejscu. W przypadku tłumaczeń ustnych zawsze przygotowujemy ofertę „na miarę”. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwości współpracy.

Czy możecie zarezerwować tłumacza ustnego w każdym zakątku świata?

Niezależnie od tego, czy wybierają się Państwo do Uzbekistanu czy do Kanady, nasza światowa sieć współpracowników umożliwia nam zapewnienie tłumacza w każdej części globu. Tłumacz może jechać z Państwem z Holandii do kraju docelowego. Możliwe jest także zaangażowanie tłumacza już na miejscu. W przypadku tłumaczeń ustnych zawsze przygotowujemy ofertę „na miarę”. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwości współpracy.

Co oznacza termin chuchotage?

Chuchotage oznacza dosłownie „tłumaczenie szeptane”. Jest to odmiana tłumaczenia symultanicznego, w której tłumacz nie korzysta ze specjalnego urządzenia, lecz zajmuje miejsce za osobą, dla której tłumaczy. Szepce tłumaczenie do ucha słuchacza. W ten sposób głos tłumacza nie przeszkadza pozostałym osobom. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli tłumaczenie potrzebne jest tylko dla jednej lub dwóch osób. Nie zachodzi wtedy potrzeba wynajmowania sprzętu do tłumaczeń.

Czy tłumacz ustny jest native speakerem?

Tłumacz jest zawsze native speakerem jednego z wymaganych języków. Ponieważ często tłumaczenie wykonywane jest w obu kierunkach, nie zawsze można określić język docelowy. W rzeczywistości wszystkie używane języki są zarówno językami źródłowymi, jak i docelowymi. Z tego względu tłumacz ustny, w przeciwieństwie do tłumacza pisemnego, nie jest zawsze native speakerem języka docelowego, ale native speakerem języka źródłowego lub docelowego.

Z jakimi urządzeniami i kabinami pracujecie?

Przy technicznej obsłudze tłumaczeń ustnych Interlingo współpracuje z wieloma zewnętrznymi partnerami. W ten sposób koncentrujemy się na tym, w czym jesteśmy profesjonalistami, czyli na języku, mogąc jednocześnie liczyć na perfekcyjne wsparcie techniczne naszych partnerów. W zależności od Państwa życzeń lub oczekiwań możemy przesłać Państwu referencje lub konkretną ofertę.

Czy tłumacz ustny bierze aktywny udział w rozmowie?

Tłumacz ustny tłumaczy wszystko, co zostało powiedziane. Sam nie wyraża żadnych opinii, nie dodaje informacji i nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Edukacja

Czy każdy może wziąć udział w kursie Interlingo Edukacja?

Każdy, kto posiada dyplom tłumacza lub jest związany z tłumaczeniami, jest mile widziany na kursach Interlingo Edukacja. Wymagane jest doświadczenie w tłumaczeniach na poziomie podstawowym, ponieważ nasze kursy oferują pogłębianie umiejętności w zakresie tłumaczeń.

Mam już dyplom tłumacza. Dlaczego miałbym zapisać się na kurs?

Wszystko wokół nas się zmienia. Dzieje się tak z branżą, w której Państwo pracują, jak również z otoczeniem, w którym funkcjonują Państwa klienci. Wykształcenie tłumacza zapewnia dobry start, ale dzięki Interlingo Edukacja będą Państwo na bieżąco z najnowszymi zmianami.

Dlaczego niektóre kursy pojawiają się w programie kilkakrotnie?

Interlingo Edukacja oferuje kursy, które mają być dostępne dla wszystkich tłumaczy. Z tego względu podajemy kilka różnych terminów do wyboru. Ponadto Interlingo oferuje kursy pogłębiające wiedzę. Są one adresowane do osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o swojej dziedzinie specjalizacji, a tym samym doskonalić swoje umiejętności.

Gdzie mogę uczestniczyć w kursie Interlingo Edukacja?

Kursy Interlingo Edukacja są prowadzone w naszym biurze przy Boutenslaan 2a w Eindhoven.

Czy mam pewność, że uzyskam punkty PE za udział w Waszym kursie?

Wszystkie kursy oferowane przez Interlingo Edukacja posiadają akredytację Biura BTV. Od nas otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający udział w kursie. Aby uzyskać punkty PE, certyfikat należy złożyć w Biurze BTV.Interlingo
Boutenslaan 2A
5615 CW Eindhoven
Skrytka pocztowa 523
5600 AM Eindhoven
Telefon +31 (0)40 21 22 321
E-mail: info@interlingo.net


Śledź nas