over treffende taal
☎ 040-212 23 21

Vragen

Veelgestelde vragen

 

Op deze pagina leest u veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden, gerangschikt per categorie.

Algemene vragen

Waarom is Interlingo anders?

Interlingo heeft drie businessunits: Vertaal, Educatie en Tolk. Omdat deze businessunits elkaar versterken, garanderen wij excellente kwaliteit.
Wij beschikken over de capaciteiten en de knowhow om tolken en vertalers in onze academy bij te scholen. Zo verbeteren wij continu de kwaliteit van mensen én diensten. Dit maakt van Interlingo het meest toonaangevende taalbureau van Nederland.

De filosofie achter de slogan OverTreffende Taal?

Treffende taal moet grammaticaal correct zijn en goed voelen. De context is de sleutel tot succes. Dankzij specialisatie in interculturele communicatie verwerken wij de culturele kenmerken van uw doelgroep direct in uw vertaling. En daarmee heeft u taal waarmee u overtreft.

Hoe weet ik dat ik kan rekenen op onvoorwaardelijke betrokkenheid?

Bij Interlingo vergroten we het succes van klanten. Wij denken van nature vanuit uw perspectief. U maakt uw wensen kenbaar, wij luisteren aandachtig, met bijzondere aandacht voor uw organisatie en de omgeving waarin u opereert.

Uw taalprojecten worden altijd door dezelfde projectmanager in behandeling genomen en door een vast team van vertalers uitgevoerd. Hiermee bouwt u een band op met Interlingo en de doelgroep waarmee u communiceert.

Vertalingen

Werken alle vertalers bij Interlingo op kantoor?

Niet alle vertalers werken op kantoor. En dat is maar goed ook, want met meer dan 1.200 vertalers zouden we wel érg ruim behuisd moeten zijn!
Interlingo geeft de voorkeur aan werken met externe vertalers. Op die manier kunnen wij garanderen dat we voor iedere vertaling de juiste native taalspecialist inzetten. En dat is essentieel voor de kwaliteit van uw vertaling. Met meer dan 1.200 vertalers over de hele wereld kunnen wij ieder vertaalproject in iedere taal en in ieder vakgebied voor u uitvoeren.

Hoe kan het zijn dat jullie specialist zijn in technische vertalingen?

Omdat onze vertalers kennis van zaken hebben en wij weten hoe belangrijk het consistent gebruik van terminologie is in uw branche. Onze geavanceerde tools zorgen voor deze consistentie, besparen kosten en verkorten de deadline. Daarnaast is het van groot belang dat onze projectmanager voor de start van het project de technische definities met u doorneemt zodat de systemen op elkaar zijn afgestemd.

Hoe kan het zijn dat jullie specialist zijn in juridische teksten?

Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat wij precies vertalen wat er staat en dat met kennis van het rechtssysteem. Om die reden werken wij op een specialistische wijze, het double-native principe. Dat wil zeggen dat wij een vertaler inschakelen die native is in de taal van het brondocument. Immers, het is van uitermate groot belang dat de brontekst goed wordt begrepen. De tekst wordt gecorrigeerd door een juridisch vertaler die native is in de taal waarin u uw document wilt laten vertalen zodat ook de juiste kennis van het rechtssysteem wordt ingezet. Alleen op deze manier kunnen wij u kwaliteit garanderen!

Hoe kan het zijn dat jullie specialist zijn in marketing en SEO teksten?

Omdat wij weten dat juist bij het vertalen van marketing teksten stijl net zo belangrijk is als een grammaticaal correcte tekst. Uw tekst moet goed voelen. Onze vertalers zijn inventief met taal en vertalen uw slogan zo pakkend dat deze ook in het buitenland een succes wordt. Alle culturele kenmerken van de doelgroep worden door onze gespecialiseerde vertalers opgenomen in de vertaling. SEO (zoekmachineoptimalisatie) vertalingen dienen kort en bondig te zijn met een juiste vertaling van uw zoekwoorden. U wilt immers snel door uw klanten gevonden worden!

Hoe kan het zijn dat jullie specialist zijn in medische teksten?

Evenals bij juridische vertalingen worden ook alle medische vertalingen door een specialist nagelezen. Immers, het begrijpen van de brontekst en het kennen van de gangbare terminologie is van groot belang. De moeilijkheidsgraad van deze teksten is zeer hoog en wij hebben de specialisten die nodig zijn om een correcte medische vertaling af te leveren.

Is een beëdigde vertaling beter dan een gewone vertaling?

Niet per definitie. Een beëdigd vertaler is echter wel via een strenge selectieprocedure opgenomen in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV). Dit houdt in dat de vertaler aantoonbaar heeft gemaakt dat hij over de juiste diploma’s beschikt, vertaalervaring heeft en regelmatig opleidingen volgt. Het betreft hier vaak vertalers in het juridisch vakgebied. De beëdiging is geen voorwaarde om te mogen vertalen, maar alleen om vertalingen te voorzien van een waarmerk. Er zijn echter ook veel vertalers die heel goed zijn, een gedegen opleiding hebben gevolgd en heel veel vertaalervaring hebben in hun eigen vakgebied, maar niet beëdigd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vertalers die gespecialiseerd zijn in commerciële of technische teksten. De vertaling van een website of een technische handleiding hoeft doorgaans niet beëdigd te worden. En dan is een inschrijving in het RBTV niet noodzakelijk.

Kunnen jullie ook zorgen voor legalisering van een vertaling?

Wij verzorgen voor u graag een apostille of legalisatie van de vertaling. Naast de beëdiging kan een vertaling ook worden voorzien van een apostille. Door het plaatsen van een apostille op de vertaling wordt de handtekening van de beëdigde vertaler bekrachtigd door de arrondissementsrechtbank waar deze handtekening is geregistreerd. Alle landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag van Den Haag nemen genoegen met de toevoeging van een apostille.

 

Wilt u weten welke landen bij het Apostilleverdrag zijn aangesloten? Neem gerust contact op met een van de projectmanagers. Legalisatie houdt in dat het document achtereenvolgens gezien moet worden door de arrondissementsrechtbank waar de handtekening van de vertaler is geregistreerd, het ministerie van Justitie in Den Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, en ook de ambassade van het land in kwestie. Deze werkwijze wordt toegepast wanneer het betreffende land niet aangesloten is bij het Verdrag van Den Haag. Ook voor een legalisatie kunt u bij Interlingo terecht. De Interlingo projectmanagers adviseren u graag.

Werken jullie met vertaalcomputers?

Vertalen is mensenwerk. Daarom vertalen wij met mensen. Alleen mensen (door)zien context en bedenken mooie, pakkende zinsconstructies. Vertaalcomputers zijn steeds beter in staat om woorden te vertalen, maar missen de context. Daarom vertalen zij woord voor woord. Dit resulteert in relatief onsamenhangende teksten waarin context en gevoel ontbreken. Bij Interlingo vertalen wij met gevoel, met hoofd en hart.

Maakt Google ook correcte vertalingen?

Google Translate is een vertaalcomputer met een ruime database aan woorden. Helaas is een computer niet in staat om context te herkennen en verwerken. En dat maakt Google ongeschikt om stukken tekst te vertalen. Vertalen is mensenwerk, een vak met gevoel. Zelfs Google heeft nog geen computer uitgevonden die zijn hart volgt.

Hoe weet ik dat Interlingo tijdens het vertalen gebruik maakt van de meest geavanceerde software?

CAT-tools (‘Computer Aided Translation’) of vertaalondersteunende software is onmisbaar in de hedendaagse vertaalbranche. Deze software levert een grote bijdrage aan de consistentie van stijl en terminologie binnen en tussen teksten. Daarom maakt Interlingo bij iedere vertaling gebruik van CAT-tools. Dit is terug te zien in de kwaliteit van de teksten en in de offertes en opdrachtbevestigingen die u van ons ontvangt.

Kan ik bij Interlingo ook terecht voor spoedopdrachten?

Snelheid en korte doorlooptijden zijn inherent aan ons werk. De reguliere doorlooptijd van een vertaalopdracht is bij Interlingo ongeveer 2.000 woorden per werkdag per taal. Indien het een keer sneller moet, overleggen we direct met u over de meest geschikte oplossing.

Waarom vinden jullie het fijn als ik feedback geef op een vertaling?

Vertalingen hebben soms een subjectief karakter. Lever feedback en wij zorgen ervoor dat de tekst nog beter aansluit bij uw communicatiedoelen.

Bovendien zorgen wij er dan voor dat uw feedback ook direct wordt verwerkt in toekomstige vertaalprojecten. Feedback zorgt ervoor dat wij steeds meer gevoel krijgen bij uw bedrijf, uw product, uw dienst en uw medewerkers. Zo draagt u maximaal bij aan het succes van uw vertalingen.

Tolken

Kan ik een tolk meenemen op reis?

Gaat u op zakenreis? En u heeft graag uw eigen tolk bij u? Geen probleem. De tolk kan met u meereizen vanuit Nederland naar uw bestemming. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat op uw bestemming een tolk voor u klaar staat. Voor tolken maken we altijd een offerte op maat. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kunnen jullie overal ter wereld een tolk reserveren?

Of u nu naar Oezbekistan gaat of naar Canada, ons wereldwijde netwerk van tolken maakt het mogelijk om waar dan ook ter wereld een tolk te leveren. De tolk kan met u meereizen vanuit Nederland naar uw bestemming. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat op uw bestemming een tolk voor u klaar staat. Voor tolken maken we altijd een offerte op maat. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat is chuchotage?

Chuchotage betekent letterlijk fluistertolken. Het is een vorm van simultaantolken waarbij de tolk geen gebruik maakt van apparatuur, maar achter de betreffende persoon plaatsneemt. Hier fluistert hij de vertaling in het oor van de toehoorder. Op die manier heeft de rest van de toehoorders geen last van het spreken van de tolk. Een ideale oplossing wanneer het gaat om hooguit één of twee personen die graag een vertaling wensen. Er hoeft dan geen apparatuur ingehuurd te worden.

Is een tolk native speaker?

Een tolk is altijd native speaker in één van de gevraagde talen. Omdat er vaak sprake is van tweerichtingsverkeer is het niet altijd te duiden wat de doeltaal is. Feitelijk zijn alle gebezigde talen zowel bron- als doeltaal. Daarom is, in tegenstelling tot een vertaler, een tolk geen native speaker in de doeltaal, maar native speaker in de bron- of doeltaal.

Met welke apparatuur en cabines werken jullie?

Interlingo werkt met diverse externe partners als het gaat om de technische invulling van een tolkopdracht. Op die manier blijven wij bij de essentie van onze kennis, de taal, en kunt u rekenen op een perfecte technische ondersteuning door onze partners. Op basis van uw wensen en verwachtingen sturen wij u graag een referentie of een concrete offerte.

Neemt een tolk actief deel aan het gesprek?

Een tolk is een mondelinge vertaler en vertaalt alleen hetgeen gezegd wordt. De tolk uit zelf geen meningen, voegt geen informatie toe en neemt zelf niet actief deel aan het gesprek.

Educatie

Kan iedereen een cursus volgen bij Interlingo Educatie?

Iedereen met een vertaaldiploma of vertaalachtergrond is van harte welkom bij de cursussen van Interlingo Educatie. Een basisniveau op het gebied van vertalen is wel noodzakelijk, omdat wij met onze cursussen juist verdieping van het vertaalvak aanbieden.

Ik heb een diploma als vertaler. Waarom zou ik dan een cursus volgen?

Alles is aan verandering onderhevig. Zo ook de branche waarin u werkt en de omgeving waarin uw klanten zich bevinden. Uw vertaalopleiding biedt u een goed uitgangspunt, maar Interlingo Educatie houdt u op de hoogte van de meest actuele zaken.

Waarom staat een aantal cursussen meerdere keren op het programma?

Interlingo Educatie biedt cursussen die voor alle vertalers toegankelijk moeten zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende data. Daarnaast biedt Interlingo verdiepingscursussen aan. Voor iedereen die nog meer wil weten over zijn eigen vakgebied en daarmee zijn expertise wil vergroten.

Waar kan ik een cursus van Interlingo Educatie volgen?

De cursussen van Interlingo Educatie worden op ons kantoor aan de Boutenslaan 2a in Eindhoven gegeven.

Hoe weet ik zeker dat ik PE-punten krijg voor jullie cursus?

Alle cursussen die door Interlingo Educatie worden aangeboden zijn geaccrediteerd door het Bureau BTV. Wij zorgen ervoor dat u een certificaat ontvangt van de gevolgde cursus. Deze kunt u indienen bij het Bureau BTV, zodat u direct uw PE-punten kunt aanvragen.